Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca

Solarne regulatory ładowania

Oferujemy szeroki wybór solarnych regulatorów ładowania MPPT oraz PWM. Patrz Sterownik ładowania BlueSolar MPPT – Przegląd oraz Sterownik ładowania SmartSolar MPPT – Przegląd. W nazwach naszych modeli MPPT, np. 75/50, pierwsza liczba oznacza maksymalne napięcie PV obwodu otwartego. Druga liczba, w tym wypadku 50, to maksymalny prąd ładowania. W celu obliczeń mocy PV zalecamy użycie naszego Arkusza Excel MPPT. Aby uzyskać więcej informacji o regulatorach ładowania PWM oraz MPPT, przeczytaj naszą publikację: który solarny regulator ładowania – PWM czy MPPT? Aby uzyskać więcej szczegółów, wybierz produkt: