Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Dzięki wbudowanemu układowi Bluetooth, BMV Smart jest gotowy na erę internetu rzeczy (IoT). W funkcję Bluetooth wyposażona jest większość pozostałych urządzeń i produktów Victron Energy, dzięki czemu bezprzewodowa łączność uprości instalację systemu i poprawi jego wydajność.

VictronConnect

VictronConnect lets you get live status information and configure any Victron products which either have Bluetooth built-in, or are connected to a VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.

Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Find a dealer