test w warunkach polowych

Moduły FW

Praktyczne porównanie modułów Mono, Poly, PERC i Dual PV.

Dane w czasie rzeczywistym
-- -- czas lokalny
Data instalacji: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Nasłonecznienie
Rumunia
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Całkowity uzysk energii słonecznej: --

Split-cell

2500Wp --
Całkowity uzysk energii słonecznej: --

Poly

2500Wp --
Całkowity uzysk energii słonecznej: --

PERC

2500Wp --
Całkowity uzysk energii słonecznej: --

* Niniejszy test jestpróbą terenową, a wyniki dotyczą tej indywidualnej instalacji w danym miejscu,prosimy zasięgnąć języka na temat najlepszego rozwiązania w Waszej sytuacji, gdyż wyniki mogą się różnić zależnie od warunków środowiskowych.

GX Tank 140 dokonuje odczytu danych nawet z czterech czujników poziomu w zbiorniku. Jest elementem gamy naszych urządzeń do monitorowania systemów GX, z których Cerbo GX jest modelem używanym najczęściej.

Odczytu poziomu w zbiorniku można dokonać lokalnie w systemie, patrz zrzut ekranu, a także zdalnie za pośrednictwem naszego portalu VRM Portal.

GX Tank 140 jest kompatybilny z nadajnikami prądu (od 4 do 20 mA), a także z przekaźnikami napięcia (od 0 do 10 V). GX Tank łączy się z urządzeniem GX przez USB, i w ten sam sposób jest zasilany: nie są wymagane żadne dodatkowe przewody zasilające.

Okablowanie nadajnika w zbiorniku jest maksymalnie uproszczone: dwa z czterech wejść zapewniają zasilanie nadajnika 24 V. Pozostałe dwa kanały wymagają zewnętrznego zasilania, które zapewnia terminal wyposażony w bezpieczniki wyjściowe.

Górny i dolny limit można dostosować do własnych wymagań, co umożliwia użycie nadajników zapewniających jedynie część skali, na przykład 0 do 5 V.

Celem zapewnienia stabilnych odczytów zostają one uśrednione. Tłumienie można skonfigurować w zakresie od 1 do 60 sekund.

Wykrywane są wadliwe czujniki i usterki okablowania: w chwili przekroczenia wartości zostanie uruchomiony alarm.

W przypadku zastosowań morskich urządzenie GX może przesyłać dane o poziomach w zbiornikach do sieci NMEA 2000, co umożliwia ich odbiór i odczyt na innych wyświetlaczach, np. MFD.

Pliki do pobrania

Znajdź przedstawiciela handlowego Victron Energy w pobliżu.

Znajdź sprzedawcę