Próba terenowa: Moduły FW

Praktyczne porównanie modułów Mono, Poly, PERC i Dual PV.

Całkowity uzysk energii słonecznej: --
S
Całkowity uzysk energii słonecznej: --
S
Całkowity uzysk energii słonecznej: --
S
Całkowity uzysk energii słonecznej: --
S
Całkowity uzysk energii słonecznej: --
E
Całkowity uzysk energii słonecznej: --
W
Rumunia
--
--
Data instalacji: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Nasłonecznienie

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

GX Tank 140 dokonuje odczytu danych nawet z czterech czujników poziomu w zbiorniku. Jest elementem gamy naszych urządzeń do monitorowania systemów GX, z których Cerbo GX jest modelem używanym najczęściej.

Odczytu poziomu w zbiorniku można dokonać lokalnie w systemie, patrz zrzut ekranu, a także zdalnie za pośrednictwem naszego portalu VRM Portal.

GX Tank 140 jest kompatybilny z nadajnikami prądu (od 4 do 20 mA), a także z przekaźnikami napięcia (od 0 do 10 V). GX Tank łączy się z urządzeniem GX przez USB, i w ten sam sposób jest zasilany: nie są wymagane żadne dodatkowe przewody zasilające.

Okablowanie nadajnika w zbiorniku jest maksymalnie uproszczone: dwa z czterech wejść zapewniają zasilanie nadajnika 24 V. Pozostałe dwa kanały wymagają zewnętrznego zasilania, które zapewnia terminal wyposażony w bezpieczniki wyjściowe.

Górny i dolny limit można dostosować do własnych wymagań, co umożliwia użycie nadajników zapewniających jedynie część skali, na przykład 0 do 5 V.

Celem zapewnienia stabilnych odczytów zostają one uśrednione. Tłumienie można skonfigurować w zakresie od 1 do 60 sekund.

Wykrywane są wadliwe czujniki i usterki okablowania: w chwili przekroczenia wartości zostanie uruchomiony alarm.

W przypadku zastosowań morskich urządzenie GX może przesyłać dane o poziomach w zbiornikach do sieci NMEA 2000, co umożliwia ich odbiór i odczyt na innych wyświetlaczach, np. MFD.

Downloads & Support

Znajdź przedstawiciela handlowego Victron Energy w pobliżu.

Znajdź sprzedawcę