Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Nieodwracający przewód VE.Direct zdalnego włączania/wyłączania

Używać tego przewodu do zdalnego sterowania modelami kontrolerów ładowania BlueSolar MPPT i SmartSolar MPPT.

Należy pamiętać, że nie jest konieczne stosowanie tego przewodu w większych modelach SmartSolar, ponieważ mają one wbudowany terminal zdalnego włączania/wyłączania.

Ładowarka zostanie włączona, gdy sygnał na przewodzie ma wysokie napięcie. Ładowarka jest wyłączana, gdy sygnał źródłowy ma niskie napięcie lub jest swobodnie pływający.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego przewodu nie można używać portu VE.Direct do jakichkolwiek innych celów. Na przykład do połączenia z urządzeniem GX lub połączenia klucza sprzętowego VE.Direct Bluetooth Smart na ładowarce BlueSolar.


Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Znajdź sprzedawcę