Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Akumulator ołowiowo-węglowy
Wymiana aktywnego materiału płyty ujemnej na kompozyt ołowiowo-węglowy potencjalnie redukuje zasiarczenie i zwiększa przyjmowanie ładunku przez płytę ujemną. Zatem wśród zalet akumulatorów ołowiowo-węglowych wymienić należy: - Mniejsze zasiarczenie w przypadku działania przy częściowym poziomie naładowania. - Niższe napięcie ładowania, a przez to wyższa sprawność i mniejsza korozja płyty dodatniej. - Wynikiem jest dłuższy okres żywotności akumulatora.

Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Find a dealer