Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Przekaźnik napięcia i częstotliwości Ziehl UFR1001E
UFR1001E monitoruje napięcie i częstotliwość w instalacjach wytwarzających własną energię elektryczną. Spełnia wymagania dyrektywy VDE-AR-N 4105 bdew, norm G59/3, G83/2 i ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009 dla generatorów połączonych z siecią publiczną. 

Więcej informacji znajduje się w możliwych do pobrania certyfikatach i arkuszu danych, lub na stronie internetowej www.ziehl.de, gdzie należy odszukać UFR1001E w zakładce Mains monitoring.

Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Znajdź sprzedawcę