Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Kabel połączeniowy Smart BMS CL 12/100 z MultiPlus

Kabel umożliwia połączenie BMS bez VE.Bus (Smart BMS CL 12-100 lub miniBMS) z MultiPlus (MultiPlus, MultiPlus Compact lub MultiPlus-II).

Kabel wyłącza MultiPlus w chwili wykrycia przez BMS warunków uruchomienia alarmu związanego z niskim napięciem, wysokim napięciem lub temperaturą w baterii akumulatorów litowo-żelazowo-fosfatowych (LiFePO4) Smart Battery firmy Victron. Po ustaniu warunków alarmowych BMS dokonuje ponownego włączenia MultiPlus.


Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Znajdź sprzedawcę