field test

PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- local time
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location, please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Maxi GX jest członkiem rodziny produktów GX. Urządzenie GX jest sercem systemu - zapewniając możliwości monitorowania, i działając jako centrum łączności Waszej instalacji. 

W porównaniu z innymi urządzeniami GX, Maxi GX ma największa moc obliczeniową CPU i największą ilość portów VE.Direct: 25. Jest to urządzenie GX przeznaczone do pracy w rozległych instalacjach z wieloma ładowarkami solarnymi VE.Direct MPPT.

Pełna moc Zdalnego Zarządzania Victron

Zdalne Zarządzanie Victron (VRM, Victron Remote Management) zapewnia pełny dostęp do wszystkich regulatorów i ustawień wszystkich podzespołów systemu podłączonych do Waszego Maxi GX. Umożliwia zdalne zalogowanie użytkownika i instalatora - z każdego miejsca na ziemi i w dowolnej chwili. Ta potężna aplikacja zapewnia również możliwość dokonywania sprawdzianów diagnostycznych i analizy zarchiwizowanych informacji.

Automatyczne uruchomienie/wyłączenie generatora

Maxi GX można zaprogramować w taki sposób, by automatycznie uruchamiał Wasz generator, a sygnałem do uruchomienia może być niskie napięcie, duże zapotrzebowanie na energię lub poziom naładowania akumulatora. Można go nawet zaprogramować tak, by opóźnił uruchomienie do końca „cichych” okresów - unikając przypadkowego zakłócania ciszy nocnej.

Zdalna Konsola - steruj wszystkim urządzeniami z dowolnego miejsca na ziemi...

Funkcja Zdalnej Konsoli umożliwia pełny, zdalny dostęp przez internet i portal VRM do wszystkich ustawień.

Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Znajdź sprzedawcę