Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Urządzenie MultiGrid zmniejsza ryzyko niestabilności sieci elektrycznej i obniża koszty poprzez wykorzystywanie magazynowania energii oraz produkcję energii na własny użytek. Urządzenie MultiGrid posiada aprobaty VDE-AR-N 4105 i AU 4777.2:2015. Jest to wersja urządzenia MultiPlus posiadająca aprobatę CEC. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed awaryjnym rozcięciem systemu może ono być używane w krajach takich jak Niemcy, Austria i inne. Urządzenia MultiPlus można używać w Wielkiej Brytanii, ponieważ posiada ono wymagane tam aprobaty wg norm G83/2 i G59-3-1.
Modele: 3000VA

ESS: systemy magazynowania energii

MultiGrid is the key component in a Victron ESS system, providing the flexibility to combine with MPPT Solar Chargers or Grid-tie PV Inverters for example. For examples and more detailed information see the ESS Design & installation manual. Urządzenie MultiGrid jest kluczowym składnikiem systemu magazynowania energii (ESS) firmy Victron zapewniającym elastyczność i umożliwiającym np. połączenie z ładowarkami solarnymi MPPT oraz falownikami PV Grid-tie. Przykłady oraz bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręcznik dla systemów ESS.

Zdalne monitorowanie i sterowanie

Możliwość monitorowania urządzenia MultiGrid i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Służy do tego bezpłatna aplikacja VRM i bezpłatna strona internetowa VRM. Dostęp jest możliwy z telefonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego działających z różnymi systemami operacyjnymi. Istnieje nieskończona liczba poziomów sterowania za pośrednictwem panelu Color Control GX lub Venus GX. Obejmują one możliwość regulacji urządzenia MultiGrid, automatycznego uruchamiania, wykorzystywania jako generatora zapasowego i wiele innych.

Bezprzerwowe zasilanie prądem przemiennym (funkcja UPS)

W przypadku awarii sieci lub odłączenia agregatu albo nabrzeżnego źródła zasilania zostanie samoczynnie włączony falownik urządzenia Multi, który przejmie funkcję zasilania podłączonych odbiorów. Dzieje się to tak szybko (w ciągu mniej niż 20 milisekund), że komputery i inny sprzęt elektroniczny mogą działać dalej bez zakłóceń.

Praktycznie nieograniczona moc dzięki pracy w układzie równoległym

Aby zapewnić wysoki poziom mocy, równolegle może pracować do 6 urządzeń Multi. Możliwe jest również działanie w instalacji trójfazowej lub typu split-phase (trójprzewodowej z dwoma przewodami fazowymi i jednym przewodem neutralnym/uziemiającym). Informacje o modelach umożliwiających łączenie równoległe, działanie w układzie trójfazowym i układzie typu split-phase znajdują się w kartach danych.

Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Znajdź sprzedawcę