Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Skrzynka łączy ESP DC

Skrzynka łączy prądu stałego umożliwia wszystkie podstawowe zabezpieczenia prądu stałego, monitorowanie prądu stałego i podłączenia czujników w jednej, prostej w montażu obudowie. Zawiera ona:

- 4 bezpieczniki Mega (2 x 300 A, 1 x 200 A, 1 x 100 A) i 1 bezpiecznik Midi (60 A). Można je zmienić zgodnie z wymaganiami użytkownika. Bezpieczniki Mega są dostępne z amperażami od 100 do 500 A, a bezpieczniki Midi z amperażami od 30 do 125 A.
- Bocznik 500 A.
- Przycisk testu z diodą dla wszystkich 5 bezpieczników oraz dioda ostrzegawcza biegunowości.
- Przyłącza zabezpieczone bezpiecznikami dla pomiaru napięcia MultiPlus i złączy BMV-600.
- Złącza zabezpieczone bezpiecznikami dla magnetycznie zatrzaskiwanego odłącznika akumulatorów, którym można sterować za pomocą panelu systemu ESP.
- Gniazda RJ 11 i 45 do dla panelu systemu ESP.

Pliki do pobrania

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Znajdź sprzedawcę