Ta strona jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.

Wypróbuj wersję demonstracyjną usługi VRM
Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze słońca
MWh
Wat
Energia ze słońca
Miernik energii elektrycznej
Mierniki energii ET112 (dla prądu jednofazowego o maksymalnym natężeniu 100A) oraz ET340 (dla prądu trójfazowego o maksymalnym natężeniu 65A) są zwykle stosowane w układach magazynowania energii i służą do pomiaru mocy i energii całego układu w skrzynce rozdzielczej, lub też do pomiaru mocy wyjściowej przemiennika PV. Wyniki pomiarów wyświetlane są na ekranie Color Control GX oraz na Portalu VRM.

Znajdź najbliższego dystrybutora firmy Victron Energy.

Find a dealer